MISSIE

Onze missie is om een ieder (talent, stagiar, coach) die zich aansluit bij het RTC, als mens te laten groeien, waarbij de atletieksport het centrale thema is in dit pad.

Wij hebben als doel om met het RTC dè beste talentopleiding en voedingsbodem te zijn voor ieder talentvol atletiektalent uit Noord Nederland en daarmee hen te helpen richting hun (Olympische) persoonlijke droom (missie) Daarom willen wij ze opleiden, zodat ze na de middelbare school klaar zijn om de keuze te maken voor een leven in de topsport. Dit past prima bij het speerpunt "city of talent‟ van de gemeente Groningen.
Verder hebben we als doel om het voorbeeld te zijn voor andere jeugd in een gezonde en sportieve leefstyle. Bewustwording in healthy aging is voor ons belangrijk.

Tot slot hebben we als doel om een vruchtbare stageplek te zijn voor talentvolle studenten, die in een uitdagende omgeving willen leren en groeien binnen hun (sport of management) studie.

VISIE

Atleten van het RTC Noord atletiek kunnen school en sport goed combineren. Het RTC biedt een talent een plek op 1 van de topsporttalentscholen (Groningen, Heerenveen en Emmen) Op een Topsporttalentschool in combinatie met het RTC kan je talentontwikkeling en school optimaal combineren. Dat wil zeggen we willen dat zowel sport en onderwijs optimaal worden begeleid. De topsportcoördinator en de coaches hebben nauwlettend contact over de resultaten en voortgang in beide zaken.

RTC Noord atletiek = van regionale winnaar tot nationale jeugdtop, via jong oranje klaar voor het leven als Topsporter

Om aan onze missie te voldoen hebben we nodig dat er coaches als professional in dienst zijn. Hierdoor kunnen zij het programma optimaal vormen op training technische, coaching gerelateerde en organisatorische zaken.

De coaches blijven bij m.b.t nieuwe ontwikkelingen in de sport en zijn geschoold en/of hebben ervaring.
Het RTC noord heeft een gezond en soepel scoutingssysteem, zodat we al het potentiele talent kunnen vinden. Verder willen we een breed begeleidingsteam, waar we ook paramedisch en mentale steun bieden aan de talenten.

We bieden basisscholen atletiekclinics aan en bezoeken kleine loop-en sportevenementen in de wijken om te stimuleren en te scouten.

We zijn een uitdagende stageplek waar studenten uit de sportstudies graag stage lopen, waar ze kunnen werken aan opleidings- en/of onderzoekstaken. Studenten vanuit profielen trainer/coach, lifestyle en management hoek passen perfect bij het RTC.

Het RTC wordt bestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris plus leden.
Het RTC heeft een goede band met de ouders helpen in de vorm van lidmaatschap van de stichting van het RTC, denkende aan: PR (website/contact media), sponsorwerving, coördineren en begeleiden van activiteiten ten behoeve van teambuilding

KERNWAARDEN

Passie

Liefde voor de atletiek laten zien in actie

Respect

Accepteren van verschillen

Samen

Opofferen voor het collectief maakt sterker

Daadkracht

Elke dag werken aan verbetering

POSITIONERING

Het RTC Noord verzorgt het hele Noordelijke gebied (de provincies Groningen, Drenthe en Friesland) en is de spin in het web wat betreft talentontwikkeling in de atletieksport.
Het RTC handelt club-overstijgend, zodat alle jonge atleten met potentie goed bediend worden in hun ontwikkeling. Het RTC werkt volgens het LTAD model, zoals de atletiekunie ook voorschrijft in hun meerjaren ontwikkelingsplan.

Het RTC leidt talenten op, zodat ze klaar zijn voor een leven als topsporter. Na de fase binnen de opleiding van het RTC is het talent klaar om te trainen bij een coach op het hoogste niveau (in een Nationaal Trainings Centrum) om zo voor het hoogste niveau te gaan. (train to win)

De opbouw is lange termijn gericht, met als doel om de sporter klaar te stomen voor de topsport:

Binnen het RTC wordt er een fulltime programma aangeboden om te trainen, onderverdeeld in de programma’s Mila (midden en lange afstand lopen) en Explosief (meerkamp, sprinten,springen, werpen)

De instroom van talent verloopt via twee stromen:

Om de structuur in Noord Nederland te optimaliseren is het wenselijk om in de toekomst een structuur te creëren met hoofdlokatie en dependances.
In de ‘train to train’ fase, is het noodzakelijk om meer omvang te gaan maken in training en is het wenselijk om jonge atleten(12-15 jaar) nog dichtbij huis te laten functioneren op school en training.

In de ‘train to compete’ fase trainen talenten gezamenlijk om zo een competatieve setting tescheppen, waardoor ze kunnen doorgroeien naar hoger niveau.

BESTUUR

De samenstelling van het huidige bestuur is als volgt:

Voorzitter

Abel Keun

Secretaris

Sigrid de Jong-Hoekstra

Penningmeester

Marien Boersma

Bestuurslid

Inge Geluk

Commissies

Kledingcommissie – Vacant
Webmaster 

ATLETEN

Image

Het Regionaal Talentcentrum Noord Atletiek kent momenteel 56 atleten. Zij trainen op drie locaties: Heerenveen, Groningen en Emmen. Kies eerst een locatie en klik op een foto om te zien welke atleten waar trainen en in welke discipline zij zich specialiseren.

TRAINERS

De coaches van RTC Noord atletiek dragen samen de opleiding van talentvolle atleten. Ze werken volgens het LTAD model en hanteren de leerlijnen zoals die door NOC*NSF en de atletiekunie zijn voorgeschreven.

Contact en locatie informatie klik op de link van de betreffende coach.